Tubu guring

Lama dah aku enda belauk tubu. Tubu di beli ku minggu nyin kemari tang lalu enda dipanduk. Tang ukai tubu fresh, dalam plastik. Baka tubu kasam muti ia ke enda masam.

Nya meh di kenyadi ke tudah pangan. Enti di menua din sigi enda dipalik tubu bakanya. Nyamai agi tubu fresh, guring gulai daun sabung, tekuyung mimit serta kulat mata babi...hmmmm. Nunda ko sempama, entua mansa enda di palik. Tang tubu aku nya di guring gulai isi manuk. Udah nya aku manduk rendang chapi.
           Tubu guring & Rendang Chapi

Nya meh lauk kami menyanak lemai tu tadi.

Post a Comment

  © Blogger template Shush by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP