Kemari

Pengawa tu baru orang rindu....


Gamal mua orang ringat

Tengahari kemari meda papa ia bisi di luar berandau enggau orang sepiak, diak Weslay lalu nunjuk ke basikal ia mai aku keluar. Sangka aku orang ka nepan basikal, tang enggai ga. Ia ke bendar ianya ka ngasur ke aja. Nyau tasur ke ngagai kereta orang.Puas berara ke. Eh kapa ku nya... ambi ku basikal ia lalu di bai ku pulai ke bilik. Nyabak meh ia....pecuma lagi kereta orang scratch

Post a Comment

  © Blogger template Shush by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP