Pemulai ari menua

Mansang kutai ke miri siti siko beg kami duai Frank. Pulai ari miri nyau double triple beg kami duai. Laban indai aku ke bisi di bai ku nemuai kitu, apa agi alu ngambi ulih aku mai utai maioh keagi. Nama utai ke di bai ko kita..? Nama agi enti enda sida rempah ratus kena manduk lauk serta utai empa, sida daun ubi meh nya, sida kasam babi meh nya, eh maioh meh agi lebih 100 kg pemerat beg kami 3... Nasib kastam nadai gecheck beg maia datai bak airport schipol. Aku nama pulai ari menua sigi berintun mai utai pulai

Post a Comment

  © Blogger template Shush by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP